Pożyczki bez baz to produkty pozabankowe, które kierowane są do osób widniejących w rejestrach dłużników BIG lub posiadających złą historię kredytową w BIK. Osoby takie mają trudności w skorzystaniu ze standardowych usług kredytowych w bankach oraz wielu firmach pożyczkowych.

Większość instytucji sprawdza bazy w celu oceny zdolności i wiarygodności płatniczej swoich klientów. Negatywne wpisy widniejące w rejestrach są częstym powodem odrzucenia wniosku o finansowanie, ponieważ świadczą albo o zadłużeniu wnioskodawcy, albo o jego nierzetelności w spłacie wcześniejszych zobowiązań.

Pożyczka bez baz daje większe szanse na pozytywną weryfikację wniosku, ponieważ oferujące ją firmy albo w ogóle nie sprawdzają rejestrów, albo nie przywiązują większej wagi do zawartych w nich informacji. Wśród dostępnych ofert można spotkać zarówno produkty ratalne, jak i szybkie nowe chwilówki. Oba rozwiązania dla zadłużonych dostępne są online, czyli można z nich skorzystać wygodnie przez Internet, bez wychodzenia z domu.

W dalszej części wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób można zaciągnąć takie zobowiązanie, a także prezentujemy zarówno te znane, jak i nowe pożyczki bez baz, które są aktualnie dostępne na rynku.

Jakie bazy sprawdzają firmy pożyczkowe?

Firmy oferujące pożyczki i chwilówki są zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o kredycie konsumenckim. W ustawie tej w art. 9 widnieje zapis mówiący o tym, że przed udzieleniem finansowania instytucje powinny dokonać oceny zdolności kredytowej klienta i w tym celu mogą skorzystać z odpowiednich baz danych. Ustawodawca ma tutaj na myśli przede wszystkim dwa rodzaje baz danych:

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – jest to instytucja powołana przez banki w celu gromadzenia i udostępniania informacji na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych,
 • biura informacji gospodarczej (BIG) – jest to kilka instytucji działających na podstawie specjalnej ustawy, które są upoważnione do gromadzenia i udostępniania informacji na temat dłużników zalegających z płatnościami wobec dostawców towarów i usług (od niedawna niektóre BIG-i gromadzą również pozytywne dane na temat rzetelnych płatników).

Firmy pożyczkowe mogą korzystać ze wszystkich wymienionych wyżej rejestrów lub tylko z wybranych – tutaj pozostaje dowolność. W praktyce nawet 90% z nich korzysta z Biura Informacji Gospodarczej. Poszczególne instytucje sprawdzają swoich klientów także w wybranych rejestrach dłużników BIG, do których należą:

 • BIG Info Monitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG – w skrócie KRD,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF),

Oprócz tego niektórzy pożyczkodawcy korzystają z baz danych Związku Banków Polskich oraz Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Kto może zaciągnąć pożyczkę bez baz?

Proponowane przez niektóre firmy pożyczki bez baz dla zadłużonych to bardzo różnorodne produkty, ponieważ wśród nich są zarówno krótkoterminowe chwilówki udzielane w niewielkich kwotach, jak i większe zobowiązania ze spłatą rozłożoną nawet na kilka lat. Ich wspólną cechą są mniej restrykcyjne zasady udzielania finansowania. Podczas weryfikacji wniosków pożyczkodawcy nie biorą pod uwagę negatywnych wpisów w BIK lub BIG, dzięki czemu z ich produktów mogą skorzystać osoby posiadające:

 • zaległości w spłacie innych zobowiązań kredytowych,
 • zbyt duże zadłużenie,
 • długi widniejące w rejestrach BIG,
 • niski scoring w BIK,
 • zerową historię kredytową w BIK (brak historii wynikający z niekorzystania do tej pory z żadnych produktów bankowych).

Pożyczka bez sprawdzania baz dłużników lub BIK przyznawana jest na podstawie innych kryteriów, które określane są indywidualnie przez każdą firmę. Większość z nich zwraca uwagę wyłącznie na wysokość dochodów oraz spełnienie podstawowych warunków formalnych takich jak posiadanie dowodu osobistego, czy stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

Pożyczki bez baz – jakie dokumenty są potrzebne?

Firmy świadczące usługi dla osób zadłużonych najczęściej proponują szybkie pożyczki bez baz przez Internet. Ten sposób udzielania finansowania ma wiele zalet – przede wszystkim pozwala zdobyć potrzebną gotówkę w krótkim czasie, często w ciągu kilkunastu minut, oraz ogranicza formalności do niezbędnego minimum.

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące dokumentów, mamy dobrą informację – w większości przypadków proponowana jest pożyczka bez baz na dowód. Potrzebny jest zatem wyłącznie ważny dowód osobisty, z którego należy w formularzu wniosku przepisać odpowiednie dane np. PESEL oraz numer i serię dokumentu.

Warto też wiedzieć, że instytucje pozabankowe z reguły proponują pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach. Oznacza to, że nie trzeba załatwiać takich dokumentów od pracodawcy. Informacje na temat swoich dochodów (ich wysokości oraz źródła) wystarczy wpisać w formularzu wniosku w formie oświadczenia. Udokumentowanie dochodów bywa zazwyczaj konieczne jedynie w przypadku zaciągania zobowiązania w znacznej wysokości.

Weryfikacja klientów a pożyczka bez baz online

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, pożyczki bez baz online udzielane są na podstawie uproszczonych formalności, czyli bez sprawdzania BIK, BIG, KRD itp., na dowód osobisty i zwykle bez konieczności dostarczania zaświadczenia o zarobkach. Ubieganie się o finansowanie sprowadza się więc zazwyczaj do wykonania następujących czynności:

 • rejestracji w serwisie pożyczkowym,
 • wypełnienia formularza wniosku online,
 • potwierdzenia swojej tożsamości np. za pomocą specjalnej aplikacji (Kontomatik, Instantor) lub poprzez przelew 1 grosza z własnego konta bankowego na rachunek firmy pożyczkowej.

Dopełnienie powyższej procedury zwykle wystarczy, by w ciągu kilku minut otrzymać decyzję o przyznaniu finansowania. Warto jednak pamiętać, że pożyczkodawcy mają obowiązek sprawdzić zdolność kredytową klienta, czyli ocenić jego możliwości finansowe do spłaty zobowiązania oraz wiarygodność jako płatnika. Jeżeli świadomie rezygnują ze sprawdzania baz, muszą oprzeć swoją decyzję na innych informacjach. Najczęściej są to informacje wpisane przez klienta we wniosku o pożyczkę i mogą one dotyczyć takich kwestii jak:

 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • źródło dochodów – czy jest to umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, a może emerytura bądź renta,
 • status rodzinny i liczba osób na utrzymaniu,
 • wysokość miesięcznych zobowiązań – firmy pytają przede wszystkim o inne kredyty i pożyczki, które wnioskodawca aktualnie ma do spłaty.

Pożyczki bez baz niestety nie są udzielane każdemu – jeżeli firma uzna, że np. klient ma zbyt niskie dochody, bądź spłaca zbyt wiele zobowiązań, może odmówić finansowania. Każda instytucja ocenia wnioski bardzo indywidualnie, dlatego jeśli w jednej z nich nasz wniosek zostanie odrzucony, niekoniecznie będzie odrzucony także w innych firmach.

Warto też wiedzieć, że w zweryfikowaniu danych o dochodach i zobowiązaniach klienta pomagają firmom niektóre aplikacje wykorzystywane podczas potwierdzania tożsamości. Przykładem jest Kontomatik – klient za jego pośrednictwem musi zalogować się do swojego konta bankowego, by aplikacja pobrała jego dane personalne, ale także dokonała analizy przepływów pieniężnych widniejących w historii rachunku. Jest to bardzo szybka i bezpieczna procedura, która zastępuje tradycyjne metody weryfikacji, takie jak zaświadczenia od pracodawcy, czy sprawdzanie BIK. Właśnie dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom pożyczki bez baz przez Internet są tak szybkie i wygodne.

W jakich firmach można wziąć pożyczkę bez BIK i KRD?

Pożyczek bez sprawdzania wszystkich baz BIK i BIG, jest niewiele. Zazwyczaj proponują je firmy, które wymagają poręczyciela lub zabezpieczenia. Istnieje jednak całkiem sporo instytucji, które weryfikują klientów tylko w niektórych rejestrach i skorzystanie z ich usług zwiększa szanse pozyskania finansowania przez osoby zadłużone. Warto też podkreślić, że firmy sprawdzające wszystkie bazy często dość łagodnie oceniają znalezione w nich informacje i starają się indywidualnie przeanalizować sytuację finansową klienta.

Poniżej prezentujemy przykłady firm, które oferują pożyczki bez BIK, BIG, KRD itp.:

 • Tani Kredyt – pożyczka bez BIK, firma sprawdza tylko jeden BIG: Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Pożyczka Plus – bez BIK, firma sprawdza KRD oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Ferratum Bank – firma sprawdza KBIG oraz ERIF,
 • Rata na Plus – bez BIK, sprawdzane są: KRD, ERIF oraz KBIG,
 • Rapida Money – sprawdza tylko BIK,
 • Credissimo – weryfikacja wyłącznie w BIK i BIG Info Monitor.
 • BezBanq – sprawdzany tylko BIG Info Monitor.

To tylko przykłady instytucji pozabankowych, które sprawdzają wyłącznie wybrane rejestry. Na rynku jest ich znacznie więcej, a każdego roku pojawiają się nowe, które także warto sprawdzać pod kątem sposobu weryfikacji klientów. Informacje na ten temat znajdują się np. w formularzu informacyjnym, jakie prezentowany jest na stronie internetowej każdej instytucji oferującej pożyczki online (najczęściej pod suwakiem do wybierania kwoty i okresu spłaty).

Warto wiedzieć

Szukając pożyczki bez BIK, należy zwrócić uwagę, czy firma nie sprawdza bazy BIG Info Monitor. Rejestr ten jest powiązany z Biurem Informacji Kredytowe, dlatego korzystające z niego firmy mają zazwyczaj dostęp także do historii kredytowej klienta.

Raport Jednolity BIG

Warto również wiedzieć, że istnieje coś takiego jak Raport Jednolity – umożliwia on pozyskanie informacji ze wszystkich rejestrów BIG po złożeniu wniosku tylko do jednego z nich. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób można sprawdzać wyłącznie przedsiębiorstwa – nie mogą więc skorzystać z tego rozwiązania firmy pożyczkowe przy weryfikacji klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pożyczki bez baz z komornikiem – to możliwe?

Osoby bardzo zadłużone, które mają postępowanie egzekucyjne, szukają często pożyczki bez baz z komornikiem, ponieważ obawiają się, że informacja o takim postępowaniu może być powodem odrzucenia wniosku o finansowanie. Obawy takie są tylko częściowo zasadne, ponieważ informacje takie niekoniecznie muszą być widoczne w rejestrach.

W Biurze Informacji Kredytowej widnieją dane o egzekucjach dotyczących kredytów i pożyczek, o ile takie informacje przekaże wierzyciel, czyli bank lub firma pożyczkowa. Podobnie jest w przypadku rejestrów dłużników. Komornik nie ma prawa dopisywać długów ani do BIK, ani do BIG-ów. Wirzyciele mogą to jednak zrobić, dlatego dla osób mających postępowanie egzekucyjne pożyczki bez baz na raty bądź chwilówki mogą być dobrym rozwiązaniem.

Warto jednak pamiętać, że jeśli pożyczona kwota wpłynie na rachunek bankowy zajęty przez komornika, może być przez niego zabrana w całości na poczet spłaty długów. Aby tego uniknąć, można skorzystać z ofert firm umożliwiających wypłatę pożyczki na poczcie za pomocą czeku GIRO.

Dostępne na rynku pożyczki bez baz są dla osób zadłużonych często jedynym sposobem na pozyskanie pilnie potrzebnych pieniędzy. Korzystanie z nich w trudnej sytuacji finansowej powinno być jednak dobrze przemyślane. Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania może bowiem jedynie na chwilę rozwiązać problem z brakującą gotówką. Potem może pojawić się problem ze zwrotem pożyczonej sumy, co grozi powstaniem spirali zadłużenia i zwiększeniem skali kłopotów finansowych.