Zdolność kredytowa mówi, czy kredytobiorca jest w stanie regulować zobowiązania wobec banku, kredytodawcy. Szacowanie potencjału ekonomicznego to jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy element przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku kredytowego w banku. Czym charakteryzuje się budowanie zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym?

Maksymalny limit kredytu do wypłaty

Każdy bank detaliczny posiada oddzielny limit środków wypłaty w kredycie hipotecznym uzależniony docelowo od wewnętrznej polityki, a także od zdolności kredytowej klienta. To punkt pierwszy do porównania. Banki z maksymalnymi stawkami rynkowymi wyróżniają się najczęściej bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości obsługi.

Co składa się na zdolność kredytową w kredycie hipotecznym?

Wiek kredytobiorcy to czynnik często ignorowany, a jednak analizowany przez doradców. Można założyć, że im młodszy kredytobiorca, tym lepiej dla spłaty kredytu hipotecznego ze względu na potencjał do generowania zarobków. Osoby starsze są de facto wykluczone z bardzo dużych zobowiązań. Wykształcenie wyższe jest najbardziej cenione w instytucjach finansowych, a także zatrudnienie w uznanych branżach (o potwierdzonej reputacji). Pracownik popularnej, stabilnej korporacji otrzymuje kredyt hipoteczny praktycznie w półautomatycznym systemie. Pracownika mniejszego przedsiębiorstwa studiuje się jeszcze dodatkowo telefonicznie, czy dokłada dodatkowe formalności. Ilość osób w gospodarstwie domowym to kolejna cecha w zdolności kredytowej. Akurat ten punkt jest delikatnie zwodniczy, ponieważ de facto liczą się koszty utrzymania domowników. Bezdzietne małżeństwa otrzymają kredyt hipoteczny nieco szybciej, ponieważ dochodzi tutaj do dywersyfikacji ryzyka i do braku kosztownego utrzymania potomstwa.

Zamykanie zobowiązań przy kredycie hipotecznym i kwestie dochodów

Najlepiej przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny pozamykać inne zobowiązania, chociażby chwilówki, czy limity na kartach kredytowych, ponieważ bardzo źle wyglądają w punktacji. Chwilówki szczególnie. W Polsce obowiązuje standard 20% wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. To minimalna kwota zgodna z rekomendacjami KNF. Im większy wkład własny (oszczędności), tym większa zdolność kredytowa i dążenie do maksymalnego limitu zadłużenia. Naturalnie nie można zapomnieć o dochodach. W bankach liczy się stabilność dochodów miesięcznych, głównie z umowy o pracę na czas nieokreślony, z umowy zlecenie (bardzo powszechna forma zatrudnienia, oskładkowana), z umowy o dzieło (rzadziej, gorsza punktacja). Po zmianach w ustawie o kredycie hipotecznym kredytobiorca nie otrzyma kredytu hipotecznego w walutach obcych, chyba że właśnie w nich otrzymuje bieżące wynagrodzenie. Standard to PLN, co uniemożliwia groźną spekulację.

Pozostałe elementy zdolności kredytowej

Inne czynniki do rozpatrzenia to okres kredytowania – dłuższy premiowany, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a nawet miasto zamieszkania i rodzaj rat (równe, malejące – delikatnie obniżają punktację).

Comments are disabled.