Jeżeli planujemy zaciągnąć kredyt musimy być przygotowani na to, że bank przed wydaniem decyzji, będzie musiał sprawdzić naszą zdolność kredytową. Dlatego zanim pójdziemy do oddziału i wypełnimy wniosek, warto przyjrzeć się bliżej czym jest zdolność kredytowa, jak sprawdzić czy nasza wystarczy aby uzyskać upragniony kredyt oraz czy istnieją sposoby na zwiększenie zdolności.

Czym jest zdolność kredytowa?

Ustawa Prawa bankowego zatwierdzona 29 sierpnia 1997 roku mówi:

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Oznacza to, że każdy bank ma obowiązek przed podpisaniem z nami umowy kredytowej sprawdzić, czy jako kredytobiorca będziemy w stanie spłacić zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami. Jest to procedura, która ma na celu zabezpieczenie kredytodawcy.

W jaki sposób analizowana jest zdolność kredytowa?

W skład analizy wchodzi kilka istotnych czynników, które mają wpływ na ogólną ocenę naszej zdolności kredytowej. Wśród nich wyróżniamy przede wszystkim dochody jakie osiąga potencjalny kredytobiorca, częstotliwość oraz źródło dochodów. Pod uwagę analitycy finansowi biorą również wiek klienta, ilość osób w gospodarstwie domowym, a także wysokość wkładu własnego (najczęściej przy kredytach hipotecznych). Dodatkowo istotne są wszelkie obciążenia finansowe, a także historia kredytowa – którą sprawdza się dzięki danym uzyskanym z Biura Informacji Kredytowej. Na zdolność kredytową składa się także to jak wysoki kredyt chcemy zaciągnąć, jak rozłożone będą raty, które będziemy spłacać oraz okres kredytowania. Na naszą korzyć może przemawiać również zabezpieczenie kredytu np w postaci zastawu hipoteki lub poręczenia osoby trzeciej.

Jak zwiększyć swoje szanse na kredyt?

Jeżeli zależy nam na zwiększeniu wiarygodności i uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznanym kredycie musimy spełnić kilka wymogów. Nasza zdolność kredytowa znacznie wzrośnie jeżeli z rzetelnością będziemy wypełniać nasze zobowiązania finansowe.

Najistotniejsze jest abyśmy spłacili nasze poprzednie kredyty oraz pożyczki w wyznaczonym w umowie terminie. Powinniśmy również zakończyć usługi związane z kartami kredytowymi oraz debetowymi, które mogą obciążyć naszą zdolność nawet jeżeli z nich nie korzystamy. Warto pomyśleć nad długoterminowym okresem kredytowania z równymi ratami. Tym sposobem nie obciążymy tak bardzo miesięcznego budżetu. Kredytodawca najchętniej udziela pożyczki osobom, które posiadają umowę o pracę, jeżeli jednak posiadamy inny rodzaj zatrudnienia nie przekreśla to naszych szans.

Czy stać Cię na kredyt?

Aby móc samemu sprawdzić jak duże szanse posiadamy w uzyskaniu pozytywnej decyzji, możemy bez konieczności wychodzenia z domu obliczyć naszą zdolność kredytową. Internet oferuje nam przywilej dokładnej analizy za pomocą kalkulatorów, które pokażą nam czy bank, z którym zamierzamy podpisać umowę kredytową nie odrzuci naszej kandydatury. Musimy pamiętać, że każdy bank pomimo podobnej procedury, posiada własny system analizy i wyniki zdolności kredytowej mogą się między sobą znacznie różnić.  

Comments are disabled.