Wypłata kredytu i harmonogram spłaty

Kredyt gotówkowy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wypłacany jest najczęściej, bezgotówkowo, przelewem na wskazany przez nas rachunek. Dostępność wypłaty w gotówce uzależniona jest od banku, gdyż niektóre nie prowadzą obsługi kasowej.

Harmonogram spłaty kredytu to zestawienie terminów spłaty rat i kwot, które poprzez podpisaną umowę jesteśmy zobowiązani wpłacić na rachunek banku. Czasami do harmonogramu dołączone są wypełnione druki polecenia przelewu, których możemy użyć, jeśli kredyt spłacamy gotówką w kasie banku.

Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim konsument posiada prawo zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Zrezygnować z kredytu możemy w terminie 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną i najlepiej złożyć ją osobiście w banku. Oświadczenie takie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem ustawowego terminu.

W sytuacji kiedy pieniądze zostały już przelane na nasz rachunek, musimy je zwrócić kredytodawcy bezzwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do tej kwoty doliczone zostaną odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania. Bank nie może zatrzymać żadnych innych pobranych opłat.

Spłata kredytu przed terminem

Zgodnie z tą samą ustawą możemy w każdym czasie spłacić całość lub część kredytu. Bank może pobrać jednak za to dodatkową opłatę, ale tylko jeśli:

  • Spłacamy kredyt w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała;
  • Kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie może być wyższa niż 1 procent spłacanej części kredytu, jeśli do końca spłat zostało więcej niż jeden rok lub 0,5 procent w pozostałych

Banki różnią się sposobem przeliczania harmonogramu po nadpłacie. Niektóre skracają okres kredytowania, inne natomiast obniżają pozostałe do spłaty raty.

Opóźnienie w spłacie raty

Jeżeli spóźniamy się w spłacie raty bank naliczy odsetki za nieterminową spłatę a także upomni się o uregulowanie należności. Za upomnienia również pobierane są dodatkowe opłaty. Jeśli mamy w tym samym banku rachunek osobisty, to bank może pobrać z niego należność.

Dokumenty potrzebne do kredytu

Ubiegając się o kredyt gotówkowy, bank w pierwszej kolejności będzie oczekiwał od nas przede wszystkim dokumentów potwierdzających naszą tożsamość, a także wysokość naszych dochodów. Pracujący na umowę o pracę musimy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia. W przypadku emerytów i rencistów potrzebny będzie dokument przyznanie świadczenia oraz odcinek ostatniego przelewu. Zdecydowanie więcej formalności czeka osoby prowadzące działalność gospodarczą. Muszą one dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz dokumenty potwierdzające wysokość przychodów.

Comments are disabled.