Odmowna decyzja w przypadku staraniu się o kredyt gotówkowy nie oznacza zawsze, że dany klient nie ma w ogóle możliwości uzyskania kredytu gotówkowego. Odmowna decyzja można wynikać z wielu czynników. Przy takiej decyzji po pierwsze warto sprawdzić informacje w BIK. W Biurze Informacji Kredytowej zbierane są informacje w postaci historii kredytowej danego klienta, które dotyczą spłaty zobowiązań przede wszystkim kredytów. Każdy klient banku w BIK posiada ocenę punktową. Im jest ona wyższa, tym łatwiej jest uzyskać kredyt, gdyż wpływa ona pozytywnie na zdolność kredytową.

Negatywna ocena punktowa w BIK nie zawsze jest związana z brakiem spłaty jakiegoś kredytu czy opóźnieniami w spłacie poszczególnych kredytów. Bardzo często niższa ocena punktowa wynika z posiadania niespłaconych limitów na karcie kredytowej czy niespłaconych debetów w rachunku kredytowym. Spłacenie takiego zadłużenia pozwala na zwiększenie oceny punktowej i uzyskanie kredytu w żądanej kwocie.

Odmowna decyzja dotycząca przyznania kredytu gotówkowego nie musi być związana z problemami danego klienta, ale z polityką danego banku. Poszczególne banki prowadzą akcję kredytową o różnej skali i inaczej podchodzą do ryzyka kredytowego również w poszczególnych okresach swojego działania. Jeśli dany bank ma udzielonych bardzo dużo kredytów a pewna część takich kredytów jest zagrożona brakiem spłaty wówczas bank najczęściej stosuje bardziej restrykcyjną politykę przydzielania kredytu. W takim przypadku może okazać się, że brak uzyskania kredytu w takim banku wcale nie oznacza, że kredytów gotówkowy na takich samych warunkach dana osoba nie uzyska w innym banku, który stosuje nieco inne oceny ryzyka kredytowego. Z tego powodu zawsze po uzyskaniu odmownej decyzji w jednym banku oraz sprawdzeniu BIK warto wypełnić wniosek kredytowy w innym banku lub bezpośrednio postarać się o kredyt u doradcy kredytowego czy w agencji kredytowej.

Brak zgody na przyznanie kredytu może również wynikać z ustalenia zbyt dużej sumy kredytu we wniosku w stosunku do zdolności kredytowej czyli przede wszystkim wysokości uzyskiwanych dochodów. Bardzo często z taką sytuacją spotykają się tacy klienci, którzy spłacają już jakieś kredyty. Oczywiście wiele banków w decyzji kredytowej, gdy mają możliwość przyznania kredytu na nieco innych warunkach, niż wskazywane przez klienta przedstawiają taką informację w decyzji kredytowej, jednak nie jest to wcale standard, czyli bank wskazuje jedynie odmowę. W takim przypadku po zmianie wysokości wnioskowanej kwoty kredytu lub po zmianie długości okresu kredytowania możliwe jest uzyskanie kredytu w innym banku lub w tym samym banku na zmienionych warunkach.

Comments are disabled.