netcredit.pl

Umowa pożyczki – najważniejsze zapisy

W ostatnich latach klienci coraz częściej korzystają z pożyczek. Wynika to z jednej strony z pogorszeniem sytuacji finansowej dużej części polskich gospodarstw domowych, a z drugiej strony – z coraz większej ilości nowoczesnych produktów, które konsumenci chcą nabyć. Przerażająca jest jednak tendencja większości kredytobiorców do nieczytania dokumentów kredytowych, które podpisują.

Umowa pożyczki (lub kredytu) jest porozumieniem (w większości przypadków pisemnym) między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. W ramach tego porozumienia pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść określoną kwotę pieniędzy na pożyczkobiorcę, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty tej kwoty na warunkach określonych w umowie pożyczki.

Najważniejsze zapisy w umowie pożyczki

Przed podpisaniem umowy pożyczki powinno się ją dokładnie przeczytać. Najważniejsze elementy umowy pożyczki to: dane osobowe, kwota, okres spłaty i koszty pożyczki oraz ewentualne klauzule niedozwolone.

• Poprawnie wpisane dane osobowe

Podstawową kwestią jest sprawdzenie, czy nie popełniono błędu między innymi w danych osobowych. Błędnie wpisane dane mogą powodować szereg niedogodności w obsłudze zadłużenia, np. w przypadku niepoprawnego numeru telefonu klient może mieć problem z korzystaniem z infolinii firmy pożyczkowej, a w przypadku błędnie wpisanego adresu klient może nie otrzymać ważnej korespondencji od instytucji, która udzieliła pożyczki.

• Kwota i okres spłaty zadłużenia

Kluczowe jest także sprawdzenie kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty. Klient musi być świadomy, jaką kwotę pożycza oraz kiedy powinien ją spłacać; jest to ważne, żeby uniknąć wystąpienia opóźnień w spłacie (opóźnienia w spłacie oznaczają dodatkowe koszty w postaci odsetek karnych, monitów, a w skrajnych sytuacjach w postaci opłat windykacyjnych i komorniczych).

• Koszty pożyczki

Oczywiście powinno się też dokładnie poznać koszty pożyczki. Na koszty te składać się mogą: oprocentowanie pożyczki, prowizja za jej udzielenie, dodatkowe ubezpieczenia doliczone do wysokości zobowiązania oraz inne koszty (np. za rozpatrzenie wniosku pożyczki); klient powinien także zwrócić uwagę na opłaty za monity oraz wysokość odsetek karnych.

• Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone to postanowienia umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy klienta. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta bardzo często stwierdzał obecność tego rodzaju zapisów w różnych umowach pożyczki.

Jeżeli jakiekolwiek zapisy budzą wątpliwości klienta, powinien on po raz kolejny zastanowić się, czy podpisać umowę pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *