netcredit.pl

Różnica pomiędzy BIG a BIK

Dla większości klientów banków nie ma żadnej różnicy między BIG-iem a BIK-iem. Obie te instytucje kojarzą im się z rejestrem niesolidnych klientów. Jest to jednak bardzo błędny pogląd. Po pierwsze: różnica między BIG-iem a BIK-iem jest ogromna, a po drugie – instytucje te nie są rejestrem niesolidnych dłużników.

Podstawowa różnica między BIG-iem a BIK-iem jest taka, że instytucje te działają na podstawie różnych regulacji prawnych. BIG działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a BIK na podstawie Prawa Bankowego.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) jest instytucją komercyjną, służącą do zbierania i przechowywania informacji zarówno o osobach fizycznych, jak i o przedsiębiorstwach. W przeciwieństwie do BIK-u, informacje do BIG-u może przekazać każdy podmiot (nie tylko bank), także przedsiębiorca lub osoba fizyczna (jeśli posiada prawomocny wyrok sądowy, potwierdzający niesolidność osoby, którą do BIG-u wpisuje). BIG zbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o kredytobiorcach. Do informacji tych mają dostęp zarówno instytucje finansowe, jak i przedsiębiorcy. Dzięki znajdującym się tu informacjom przedsiębiorca może łatwiej podjąć decyzję, czy np. rozpocząć współpracę z danym kontrahentem, czy też nie.

BIG składa się z kilku niezależnie od siebie działających biur. Biura te to: BIG InforMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Każde z tych biur posiada własną bazę danych. Oznacza to, że chcąc sprawdzić, czy dana osoba (lub dana firma) figuruje w BIG-u, należy złożyć zapytanie do każdego biura osobno. Może się okazać, że sprawdzana przez nas osoba figuruje w jednym albo we wszystkich BIG-ach.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) z kolei to jedno biuro, które zostało założone przez Związek Banków Polskich. Z BIK-iem współpracują prawie wszystkie banki komercyjne oraz spółdzielcze w Polsce. Informacje do Biura informacji Kredytowej przekazywane są tylko przez banki i instytucje finansowe. Nie ma możliwości, żeby do BIK-u trafiły informacje od przedsiębiorców prowadzących działalność o innym charakterze lub od osób fizycznych.

BIK, podobnie jak BIG, zbiera zarówno te pozytywne, jak i te negatywne informacje o klientach kredytowych. Ocenia na podstawie tych informacji, czy klient jest solidny (tj. czy spłaca swoje zobowiązania terminowo), czy też niesolidny (tj. czy ma/miał opóźnienia w spłatach zobowiązań). Informacje te ułatwiają bankom podjęcie decyzji kredytowych.

Zarówno BIG, jak i BIK mogą nam pomóc w otrzymaniu kredytu. Należy jednak cały czas pamiętać o terminowym regulowaniu obecnych zobowiązań, aby nasza historia kredytowa w tych instytucjach była pozytywna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *