netcredit.pl

Konsekwencja braku spłaty pożyczki

Raczej żaden pożyczkobiorca w chwili podpisywania umowy pożyczki nie planuje jej nie spłacać. Większość osób optymistycznie patrzy na kwestię regulowania zobowiązania i nie myśli o ewentualnych konsekwencjach opóźnień w spłacie. To bardzo poważny błąd!

Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek formy pożyczki należy dokładnie zapoznać się z umową. A przede wszystkim z konsekwencjami nieterminowych spłat. Dzięki temu będzie można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Płatne monity

W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań firma udzielająca pożyczek informuje klienta o występujących opóźnieniach oraz przypomina o konieczności dokonania wpłaty. Informacja taka (nazywana monitem) jest przekazywana najpierw sms-owo lub telefonicznie, a następnie – w formie listownej. Bez względu jednak na formę monitu, wiąże się on z naliczeniem dodatkowych opłat, często bardzo wysokich (niekiedy opłaty za monit wynoszą nawet 100 zł).

Proces windykacyjny

Jeśli mimo przypomnień ze strony firmy pożyczkowej zobowiązanie nadal nie będzie spłacane, klient może się spodziewać telefonu lub listu od firmy windykacyjnej. Kontakt tego rodzaju oznacza, że zadłużenie zostało sprzedane i że od tej pory to firma windykacyjna będzie się kontaktowała z nierzetelnym dłużnikiem. Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do porozumienia z klientem, w konsekwencji czego pożyczka zostanie spłacona. Proces windykacyjny wiąże się jednak z kolejnymi kosztami, które finalnie ponosi i tak klient.

Komornik

Jeżeli klient nadal nie spłaca pożyczonej kwoty, sprawa zostaje przekazana do sądu, który najczęściej kieruje ją do komornika. A komornik jest uprawniony zarówno do zajęcia dochodu pożyczkobiorcy (zazwyczaj spora część dochodu jest potrącana bezpośrednio z konta bankowego klienta), jak również do zajęcia posiadanego przez dłużnika majątku (np. pojazdu lub nieruchomości). Egzekucja wiąże się z dużym stresem oraz bardzo wysokimi opłatami (często przekraczającymi wysokość zaciągniętej pożyczki), które też finalnie są opłacane przez klienta.

Wpisanie do BIK i KRD

Jest jeszcze jedna poważna konsekwencja niespłacania pożyczek. Informacja o nawet niewielkim opóźnieniu w spłacie pojawia się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Obecnie prawie każda instytucja finansowa współpracuje z BIK-iem. Jeśli więc konsument ma nieterminowe spłaty, informacja taka dotrze do wszystkich instytucji, w których będzie próbował wziąć kolejną pożyczkę. Może to spowodować nieprzyznanie nowego zobowiązania. Jeśli opóźnienia są bardzo duże – klient może zostać wpisany do Krajowego Rejestru Długów (KRD). Mając negatywną opinię w KRD, raczej na pewno nie otrzyma innych zobowiązań.

Warto więc ze wszystkich sił starać się regulować swoje zobowiązania w terminie. Dzięki temu można uniknąć zarówno dodatkowych opłat, jak i dużej ilości stresu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *