netcredit.pl

Kiedy zostanę wpisany do BIKu?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to instytucja powstała w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom i innym upoważnionym instytucjom danych o konsumentach. Klientom BIK kojarzy się głównie z czarną listą dłużników. Czy w BIK-u figurują jedynie osoby posiadające opóźnienia w spłatach?

Biuro Informacji Kredytowe jest instytucją, która przetwarza informacje dotyczące kredytobiorcy od momentu zawarcia przez niego umowy kredytowej. Klient musi jednak wyrazić zgodę na przekazanie jego danych do BIK-u przez bank oraz na ich przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej. Zgodę tę wyraża pisemnie, poprzez podpisanie specjalnych klauzul (zawartych w umowach kredytowych) dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania ich do BIK-u oraz innych instytucji tego typu. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, przetwarzanie jego danych przez BIK jest możliwe także po wygaśnięciu zobowiązania (tzn. po spłacie kredytu lub pożyczki).

W BIK-u znajdują się więc dane wszystkich klientów biorących kredyt, a nie tylko tych, którzy mają opóźnienia w spłacie.

BIK może przetwarzać dane osobowe kredytobiorcy także, jeśli on nie wyrazi na to zgody. Muszą jednak być wtedy spełnione następujące warunki:
• kredytobiorca nie dokonał spłaty zadłużenia;
• kredytobiorca spóźnił się ze spłatą zadłużenia więcej niż 60 dni (a dodatkowo po wystąpieniu tego opóźnienia minęło ponad 30 dni od chwili poinformowania klienta przez bank o tym, że jej dane osobowe będą przetwarzane bez jej zgody); dane klienta mogą być w tej sytuacji przechowywane w BIK-u przez 5 lat od momentu uregulowania zobowiązania;
• po spłacie zadłużenia dane klienta mogą być przetwarzane w BIK-u bez jego zgody w celach statystycznych (w takich okolicznościach dane te mogą być przetwarzane przez 12 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania).

Ocena wiarygodności kredytobiorcy przez BIK

BIK zbiera dane o kredytobiorcy i umowie kredytowej głównie po to, aby określić, czy konsument jest klientem solidnym (spłacającym zobowiązania w terminie), czy niesolidnym (spłacającym zobowiązania z opóźnieniem lub niespłacającym ich wcale). Ocenia ryzyko wystąpienia opóźnień w spłacie przyszłych zobowiązań. Na tej podstawie bank lub inna instytucja pożyczkowa może podjąć decyzję, czy udzielić klientowi kredytu, czy też odrzucić wniosek o kredyt.

Błędne dane w BIK

Jeśli kredytobiorca stwierdzi, że w BIK-u znajdują się nieprawdziwe informacje, może złożyć wniosek w banku, który przekazał błędne dane, z prośbą o ich sprostowanie lub usunięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *