netcredit.pl

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Egzekucja komornicza nie zawsze oznacza natychmiastowe zarekwirowanie majątku przez komornika. W niektórych okolicznościach egzekucję komorniczą można wstrzymać. Trzeba jednak pamiętać, że wstrzymanie jest stanem przejściowym. Jedynie umorzenie egzekucji rozwiązuje problemy dłużnika.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej następuje w związku z wystąpieniem przeszkód, które uniemożliwiają kontynuację egzekucji. Chodzi tu o przeszkody przejściowe. Komornik musi wówczas wstrzymać swoje postępowanie (np. nie może zająć majątku dłużnika oraz nie może dokonywać potrąceń z jego konta). Może jedynie podejmować działania, które mogłyby doprowadzić do wznowienia egzekucji.

Zawieszenie egzekucji może nastąpić:

• na wniosek wierzyciela lub dłużnika;
• na wniosek urzędu;
• w następstwie wydania odpowiedniego postanowienia przez sąd.

Kiedy egzekucja komornicza zostaje wstrzymana?

Postępowanie komornicze zostaje zatrzymane w następujących przypadkach:
• w przypadku śmierci dłużnika lub wierzyciela;
• jeżeli wierzyciel nie posiada zdolności procesowej (oraz nie posiada przedstawiciela ustawowego);
• jeżeli dłużnik nie posiada zdolności procesowej (ani przedstawiciela ustawowego);
• jeśli część licytowanego majątku wystarczy na pokrycie całego zobowiązania dłużnika (w tej sytuacji zawieszenie dotyczy pozostałej części majątku);
• jeśli dłużnik zwalniające go od egzekucji zabezpieczenie;
• w przypadku, gdy dłużnik złożył skargę na czynności komornicze lub wcześniejszą decyzję sądu.

Należy jednak cały czas pamiętać, że wstrzymanie postępowanie komorniczego to stan przejściowy. Daje on dłużnikowi chwilowy spokój. Problemy szybciej czy później wrócą.
Umorzenie postępowania

Całkiem inaczej sytuacja się ma w przypadku umorzenia egzekucji komorniczej. Istnieje kilka przesłanek do umorzenia postępowania:

• z mocy prawa: przesłanka ta występuje, jeśli wierzyciel przez min. rok nie podjął żadnych czynności zmierzających do dalszego prowadzenia postępowania, np. przez ponad rok nie domagał się wznowienia wstrzymanej egzekucji komorniczej;
• z urzędu (umorzenie całkowite lub częściowe): jeśli egzekucja jest niedopuszczalna ze względu na osobę lub przedmiot, jeśli egzekucja nie należy do kompetencji sądu lub jeśli koszty egzekucji byłyby wyższe niż uzyskana w jej wyniku suma;
• na wniosek: np. jeśli wierzyciel składa wniosek o umorzenie egzekucji lub jeśli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i osoba ta wniosła sprzeciw.
Umorzenie może dotyczyć całości postępowania lub pewnych jego elementów (np. umorzenie zajęć komorniczych z konta dłużnika).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *