netcredit.pl

Jak działa linia pożyczkowa w firmach pozabankowych?

Niekiedy każdy z nas potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki. Powodów jest wiele: nagły pilny wyjazd, konieczność wymiany np. pieca, który się popsuł w środku zimy (a przecież jakoś ogrzewać dom trzeba), czy też zakup drogich lekarstw. Jeśli bank nie chce nam udzielić kredytu, udajemy się do pozabankowej firmy pożyczkowej. Obecnie, poza standardową pożyczką, możemy skorzystać także z linii pożyczkowej.
Linia pożyczkowa jest formą odnawialnej pożyczki.

Jeśli klient spłaci część (lub całość) zadłużenia, linia odnawia się do wysokości kwoty przyznanej pierwotnie. Czyli dzięki odnawialnemu charakterowi linii klient może wiele razy korzystać z raz przyznanej kwoty. Przykładowo: jeśli klient posiada 1000 zł uruchomione w formie linii pożyczkowej, a po tygodniu spłaci 400 zł, to ma jeszcze 600 zł do spłaty (plus koszty). Jednak jeśli pojawi się nagła potrzeba i będzie musiał znowu skorzystać z dodatkowych pieniędzy – to może ponownie skorzystać z owych spłaconych 400 zł (wartość zadłużenia wzrasta wtedy do kwoty 1000 zł).

Naliczenie odsetek w przypadku linii pożyczkowej

Odsetki w linii pożyczkowej naliczane są tylko za okres wykorzystania danych środków. Jeśli więc klient posiadał linię pożyczkową przez rok i w tym czasie dwukrotnie z niej skorzystał (łącznie przez np. 45 dni), to odsetki płaci tylko za okres korzystania (czyli za te 45 dni). Jest to bardzo korzystne dla pożyczkobiorcy: może on posiadać linię pożyczkową „na wszelki wypadek” oraz ma do niej stały dostęp, ale koszty ponosi tylko za okres wykorzystania środków. Klient sam decyduje, jaką kwotę wypłaca i jaką spłaca (w wyznaczonych ramach czasowych i przy zachowaniu minimalnej kwoty – kwotę minimalną wylicza firma pożyczkowa).

Jak działa linia pożyczkowa?

Linia pożyczkowa działa na zasadzie odnawialnego limitu w koncie (przy czym zakładając linię pożyczkową, nie musimy zakładać konta osobistego). W pierwszej kolejności klient wnioskuje o linię. Następnie podpisywana jest umowa. Każda zrealizowana przez klienta wypłata zmniejsza wysokość przyznanych środków, a każda wpłata – odnawia tę wysokość do maksymalnie wysokości przyznanej w umowie.

Klient może swobodnie decydować o sposobie wykorzystania linii. Podjęcie decyzji ułatwiają mu comiesięczne wyciągi, informujące, jaka kwota jest obecnie wykorzystana, jaka kwota jest dostępna, ile wynoszą opłaty za ostatni okres rozliczeniowy oraz jaka jest minimalna kwota do spłaty.

Linia pożyczkowa przyznawana jest na 12 miesięcy. Jeżeli klient dokonuje terminowych spłat, może zawnioskować o podwyższenie przyznanej pierwotnie kwoty. Obecnie z linii pożyczkowej można skorzystać między innymi za pośrednictwem firmy bankot.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *