netcredit.pl

Poradniki
Category

 • Druga pożyczka chwilówka – na jaką kwotę?

  Skorzystałeś kiedyś z chwilówki, a obecnie znowu pilnie potrzebujesz gotówki? Co robisz? Większość osób od razu składa wniosek o dodatkową pożyczkę w firmie, z której usług już korzystało, licząc na to, że otrzymają taką samą (lub większą) kwotę, co za pierwszym razem.

  Coraz więcej osób korzysta obecnie z chwilówek. Są to szybkie pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe. Firmy te kuszą klientów atrakcyjnymi typu: „pierwsza pożyczka za 0%”, licząc na to, że klient zostanie z nimi na dłużej i będzie korzystał z kolejnych (już płatnych) pożyczek. Dodatkowo jeśli klient spóźni się ze spłatą pożyczki, firma pożyczkowa naliczy odsetki karne i opłaty za monity, co znacznie zwiększy jej zyski.

  Maksymalna wysokość drugiej chwilówki

  Poza różną wysokością kosztów pierwsza chwilówka różni się od kolejnych także wysokością udzielanej pożyczki. Instytucje pozabankowe udzielają pierwszych chwilówek najczęściej w kwocie 1000 – 1500 zł. Niekiedy zdarzają się „hity” na rynku pożyczek i można znaleźć ofertę pierwszej chwilówki w wysokości 1800 zł, 2000 zł lub 3000 zł.

  W przypadku drugiej chwilówki kwoty te znacznie rosną. Liderem na rynku jest firma MiniCredit, oferująca aż 5000 zł. Kolejną pozycję zajmują firmy takie jak: Tani Kredyt, Vivus, Net Credit, Pożyczka Plus i Szybka Gotówka; firmy te oferują 4000 zł dla pożyczających drugi raz. Z tej grupy najciekawszą ofertę kosztową ma Vivus (koszty przedłużenia w Vivus są najniższe w tej grupie, co może być bardzo atrakcyjne dla wielu pożyczkobiorców). Dalej kwoty pożyczek maleją. Najniższe kwoty oferowane są przez firmę SMS365 – 900 zł oraz SMS Kredyt – 800 zł.

  Koszty przy drugiej pożyczce

  Biorąc drugą chwilówkę należy bardzo dokładnie przeanalizować koszty (pierwsza chwilówka często bywa darmowa). Zwłaszcza, ze w niektórych firmach pozabankowych opłaty wynoszą ponad 50% wysokości otrzymanej kwoty.

  Obecnie najkorzystniej na rynku wypada firma Lime Kredyt. Oferuje ona maksymalnie 2000 zł. Oprocentowanie przy maksymalnej kwocie chwilówki wynosi 7,5%. Oferta ta jest skierowana do klientów, którzy posiadają w firmie tzw. status VIP.

  Najkorzystniejsze z punktu widzenia klienta firmy oferujące wyższe kwoty pożyczek to VIVUS (koszty wynoszą ok. 14%) oraz Tani Kredyt (koszty wynoszą ok. 15%).

  Czytajmy umowy!

  Zaciągnięcie kolejnej pożyczki w danej firmie zazwyczaj nie stwarza żadnych problemów (o ile tylko pierwszą spłaciliśmy w terminie). Trzeba jednak dokładnie zapoznać się z umową, aby dokładnie poznać wszystkie koszty, które będziemy musieli ponieść w związku z nowym zobowiązaniem.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 528

 • Umowa pożyczki – najważniejsze zapisy

  W ostatnich latach klienci coraz częściej korzystają z pożyczek. Wynika to z jednej strony z pogorszeniem sytuacji finansowej dużej części polskich gospodarstw domowych, a z drugiej strony – z coraz większej ilości nowoczesnych produktów, które konsumenci chcą nabyć. Przerażająca jest jednak tendencja większości kredytobiorców do nieczytania dokumentów kredytowych, które podpisują.

  Umowa pożyczki (lub kredytu) jest porozumieniem (w większości przypadków pisemnym) między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. W ramach tego porozumienia pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść określoną kwotę pieniędzy na pożyczkobiorcę, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty tej kwoty na warunkach określonych w umowie pożyczki.

  Najważniejsze zapisy w umowie pożyczki

  Przed podpisaniem umowy pożyczki powinno się ją dokładnie przeczytać. Najważniejsze elementy umowy pożyczki to: dane osobowe, kwota, okres spłaty i koszty pożyczki oraz ewentualne klauzule niedozwolone.

  • Poprawnie wpisane dane osobowe

  Podstawową kwestią jest sprawdzenie, czy nie popełniono błędu między innymi w danych osobowych. Błędnie wpisane dane mogą powodować szereg niedogodności w obsłudze zadłużenia, np. w przypadku niepoprawnego numeru telefonu klient może mieć problem z korzystaniem z infolinii firmy pożyczkowej, a w przypadku błędnie wpisanego adresu klient może nie otrzymać ważnej korespondencji od instytucji, która udzieliła pożyczki.

  • Kwota i okres spłaty zadłużenia

  Kluczowe jest także sprawdzenie kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty. Klient musi być świadomy, jaką kwotę pożycza oraz kiedy powinien ją spłacać; jest to ważne, żeby uniknąć wystąpienia opóźnień w spłacie (opóźnienia w spłacie oznaczają dodatkowe koszty w postaci odsetek karnych, monitów, a w skrajnych sytuacjach w postaci opłat windykacyjnych i komorniczych).

  • Koszty pożyczki

  Oczywiście powinno się też dokładnie poznać koszty pożyczki. Na koszty te składać się mogą: oprocentowanie pożyczki, prowizja za jej udzielenie, dodatkowe ubezpieczenia doliczone do wysokości zobowiązania oraz inne koszty (np. za rozpatrzenie wniosku pożyczki); klient powinien także zwrócić uwagę na opłaty za monity oraz wysokość odsetek karnych.

  • Klauzule niedozwolone

  Klauzule niedozwolone to postanowienia umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy klienta. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta bardzo często stwierdzał obecność tego rodzaju zapisów w różnych umowach pożyczki.

  Jeżeli jakiekolwiek zapisy budzą wątpliwości klienta, powinien on po raz kolejny zastanowić się, czy podpisać umowę pożyczki.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 512

 • Jak odstąpić od umowy pożyczki?

  Zaciągnąłeś pożyczkę, a po powrocie do domu stwierdziłeś, że jednak nie musisz z niej korzystać? A może udało ci się znaleźć korzystniejszą ofertę w innej instytucji finansowej? Niezależnie od tego, jakie są tego przyczyny – możesz odstąpić od umowy pożyczki.

  Możliwość odstąpienia od umowy pożyczki daje pożyczkobiorcom ustawa o kredycie konsumenckim. Ustawa ta reguluje wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez osobę fizyczną zaciągnięte na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (wyjątek stanowią zakupy na raty 0%, które nie podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim).

  Okres odstąpienia

  Pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od dnia zaciągnięcia zadłużenia. Okres ten jest ustalony prawnie. W celu odstąpienia należy złożyć w firmie udzielającej pożyczki pisemny wniosek, własnoręcznie podpisany przez pożyczkobiorcę. Najlepiej wniosek złożyć osobiście w oddziale firmy pożyczkowej i poprosić o kopię z podpisem pracownika danej instytucji, potwierdzającym przyjęcie wniosku. Wniosek można co prawda wysłać pocztą, ale niekiedy zdarza się, że lisy na poczcie giną. Pewniej jest więc udać się do oddziału.

  Składając wniosek o odstąpienie nie musisz podawać pracownikowi firmy pożyczkowej informacji, jaki jest powód odstąpienia. Jest to tylko i wyłącznie twoja sprawa. Pracownik zapewne będzie cię namawiał do nieskładania wniosku (np. stwierdzając, że pieniądze mogą ci się przydać na inny cel), ale lepiej nie ulegać tego typu namowom.

  Wniosek o odstąpienie – skąd go wziąć?

  Wniosek o odstąpienie powinieneś otrzymać wraz z resztą niezbędnych dokumentów w chwili podpisywania umowy o pożyczkę. Powinieneś także zostać poinformowany przez pracownika tej instytucji, do czego ten wniosek służy. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie posiadasz takiego wniosku, a chcesz odstąpić od umowy pożyczki, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą pożyczkową.

  Ile pieniędzy należy oddać?

  Po złożeniu wniosku o odstąpienie jesteś zobowiązany do zwrócenia przekazanej ci przez firmę pożyczkową kwoty. Należy to zrobić do daty widniejącej w umowie jako data zapadalności (w przypadku chwilówek jest to zazwyczaj 30 dni od podpisania umowy). W przypadku odstąpienia nie ponosisz tak dużych kosztów jak w przypadku korzystania z pożyczki przez cały okres spłaty. Trzeba jednak pamiętać, że za każdy dzień korzystania z pożyczki należy zapłacić pożyczkodawcy odsetki. Tuż przed złożeniem wniosku o odstąpienie warto skontaktować się z firmą w celu ustalenia, ile dokładnie należy oddać pieniędzy.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 1199

 • Jak sprawdzić czy jest się w KRD?

  Wiele osób nie ma pojęcia o działaniu KRD. Mylą KRD z BIK-iem i innymi tego rodzaju instytucjami. Co tak naprawdę oznacza ten skrót? Jak można szybko i skutecznie sprawdzić, czy widniejemy w tym rejestrze?
  KRD to skrót oznaczający Krajowy Rejestr Długów. Jest to pierwsze w Polsce biuro informacji gospodarczej (działa od 4.08.2003 r.). Instytucja ta przyjmuje, przechowuje i udostępnia instytucjom i osobom upoważnionym dane gospodarcze związane z terminowym i nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez firmy i osoby fizyczne. Wpisy do rejestru dokonywane są głównie w przypadku niesolidnych dłużników. Wpisu może dokonać zarówno przedsiębiorca, jak i gmina (wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) oraz osoba fizyczna (wpis dokonany przez osobę fizyczną musi być jednak podparty prawomocnym wyrokiem sądu).

  Do czego służy rejestr w KRD?

  Na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Długów banki oraz inne instytucje mogą podjąć decyzję o podjęciu współpracy z daną osobą/przedsiębiorcą. Jeśli osoba fizyczna widnieje w KRD, to raczej nie dostanie kredytu w żadnym banku, ani instytucji pozabankowej (choć mogą się zdarzyć wyjątki).

  Jak można sprawdzić, czy jesteśmy w KRD?

  Jeśli planujesz złożyć wniosek o kredyt (jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca), albo jeśli posiadasz firmę i zamierzasz rozpocząć współpracę z inną firmą/instytucją, która będzie dokonywać sprawdzenia twojego przedsiębiorstwa, warto się sprawdzić w Krajowym Rejestrze Długów. Zwłaszcza, jeśli masz podejrzenie, że możesz tam znaleźć negatywne wpisy.

  Żeby się sprawdzić, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.konsument.krd.pl, wypełnisz wniosek (równocześnie założy się konto w Serwisie Ochrony Konsumenta) oraz potwierdzisz swoje dane. Następnie możesz otrzymać pełen raport dotyczący twojej wiarygodności finansowej. Jest to taki sam raport, jaki otrzymują instytucje finansowe, sprawdzające cię w KRD.

  Po wykonaniu powyższych kroków, będziesz mógł mieć możliwość bieżącej analizy kolejnych wpisów na swój temat w KRD. Jeśli przed zawarciem ważnej umowy z kontrahentem pojawią się wpisy budzące niepewność, będziesz mógł odpowiednio wcześnie zareagować (np. spłacając dług i składając wniosek o nieudostępnianie twoich danych w KRD).

  Krajowy Rejestr Dłużników może ci także znacznie ułatwić współpracę z innymi osobami lub instytucjami, jeśli to ty jesteś przedsiębiorcą. Możesz sprawdzić, czy te osoby widnieją w KRD. Z pewnością ułatwi do podjęcie decyzji, czy rozpocząć z nimi współpracę, czy też lepiej znaleźć innego kontrahenta.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 509

 • Jak uniknąć pętli kredytowej?

  W ostatnich latach coraz więcej osób korzysta z oferty kredytów i pożyczek (także zaciąganych w pozabankowych firmach pożyczkowych). Kredyt sam w sobie nie jest niczym złym. Problem pojawia się wtedy, gdy klienci mają problem ze spłatą zadłużenia i zaciągają nowe zobowiązania tylko po to, żeby spłacić poprzednie.

  Sytuacja, w której klient zaciąga nowe kredyty w celu spłaty poprzednich zobowiązań, nazywana jest pętlą kredytową. W pętlę tę wpadają głównie osoby, które albo niezbyt rozważnie przemyśleli kwestię wnioskowania o pożyczkę, albo którym nagle znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa.
  Konsekwencje pętli kredytowej

  Klient, który wpadł w pętlę kredytową, ma coraz trudniejszą sytuację finansową. Ponosi coraz wyższe koszty (coraz więcej odsetek), coraz częściej spóźnia się z regulowaniem rat, aż w końcu w ogóle przestaje spłacać zaciągnięte pożyczki. W wyniku braku spłat musi płacić odsetki karne, co jeszcze bardziej pogarsza jego sytuację. W bardzo czarnym scenariuszu po pewnym czasie dochodzi do postępowania windykacyjnego oraz egzekucji komorniczej.

  Uniknięcie pętli kredytowej

  Jak uniknąć spirali kredytowej? Najprostszym sposobem jest niezaciąganie kredytów i pożyczek. Jednak jest to proste rozwiązanie tylko w teorii. W praktyce często konsument jest zmuszony do zaciągnięcia zobowiązania (np. przez nagłą ciężką sytuację życiową). Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, klient powinien bardzo dokładnie oszacować potrzebną mu kwotę kredytu i nie brać niczego „na zapas”. Powinien także zapoznać się z dostępną na rynku ofertą kredytów i pożyczek i wybrać tę najkorzystniejszą.
  Drugą bardzo ważną kwestią jest dokładne czytanie umów. Klient musi zapoznać się z warunkami podpisywanej przez siebie umowy kredytowej. Dzięki temu będzie mógł jeszcze raz przemyśleć potrzebę zaciągnięcia zobowiązania oraz uniknie nieoczekiwanych kosztów (często umieszczonych w umowie drobnym maczkiem).

  Jeśli już pożyczka została zaciągnięta i pojawił się problem ze spłatą, należy skontaktować się z instytucją, która udzieliła pożyczki w celu uzgodnienia, w jaki sposób można zmienić warunki spłaty. Dla banku (lub firmy pożyczkowej) najważniejsze jest, żeby zobowiązanie zostało spłacone. Często więc zgadza się na zmianę warunków kredytowania, o ile tylko zapewni to spłatę.

  Można także postarać się o kredyt konsolidacyjny. Jest to kredyt, za pomocą którego zostają spłacone wszystkie dotychczasowe zobowiązania. W ten sposób zamiast kilku rat, dających w sumie dość wysokie obciążenie miesięczne, klient może spłacać jedną, wygodną dla siebie ratę.

  W ostateczności, jeśli wszystkie powyższe sposoby zawiodą, można pomyśleć o sprzedaży części posiadanego majątku (lub też zastawie wartościowych rzeczy) i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków na uregulowanie swojej sytuacji finansowej. Lepiej zrobić to samodzielnie niż czekać na egzekucję komorniczą.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 218

 • Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

  Egzekucja komornicza nie zawsze oznacza natychmiastowe zarekwirowanie majątku przez komornika. W niektórych okolicznościach egzekucję komorniczą można wstrzymać. Trzeba jednak pamiętać, że wstrzymanie jest stanem przejściowym. Jedynie umorzenie egzekucji rozwiązuje problemy dłużnika.

  Wstrzymanie egzekucji komorniczej następuje w związku z wystąpieniem przeszkód, które uniemożliwiają kontynuację egzekucji. Chodzi tu o przeszkody przejściowe. Komornik musi wówczas wstrzymać swoje postępowanie (np. nie może zająć majątku dłużnika oraz nie może dokonywać potrąceń z jego konta). Może jedynie podejmować działania, które mogłyby doprowadzić do wznowienia egzekucji.

  Zawieszenie egzekucji może nastąpić:

  • na wniosek wierzyciela lub dłużnika;
  • na wniosek urzędu;
  • w następstwie wydania odpowiedniego postanowienia przez sąd.

  Kiedy egzekucja komornicza zostaje wstrzymana?

  Postępowanie komornicze zostaje zatrzymane w następujących przypadkach:
  • w przypadku śmierci dłużnika lub wierzyciela;
  • jeżeli wierzyciel nie posiada zdolności procesowej (oraz nie posiada przedstawiciela ustawowego);
  • jeżeli dłużnik nie posiada zdolności procesowej (ani przedstawiciela ustawowego);
  • jeśli część licytowanego majątku wystarczy na pokrycie całego zobowiązania dłużnika (w tej sytuacji zawieszenie dotyczy pozostałej części majątku);
  • jeśli dłużnik zwalniające go od egzekucji zabezpieczenie;
  • w przypadku, gdy dłużnik złożył skargę na czynności komornicze lub wcześniejszą decyzję sądu.

  Należy jednak cały czas pamiętać, że wstrzymanie postępowanie komorniczego to stan przejściowy. Daje on dłużnikowi chwilowy spokój. Problemy szybciej czy później wrócą.
  Umorzenie postępowania

  Całkiem inaczej sytuacja się ma w przypadku umorzenia egzekucji komorniczej. Istnieje kilka przesłanek do umorzenia postępowania:

  • z mocy prawa: przesłanka ta występuje, jeśli wierzyciel przez min. rok nie podjął żadnych czynności zmierzających do dalszego prowadzenia postępowania, np. przez ponad rok nie domagał się wznowienia wstrzymanej egzekucji komorniczej;
  • z urzędu (umorzenie całkowite lub częściowe): jeśli egzekucja jest niedopuszczalna ze względu na osobę lub przedmiot, jeśli egzekucja nie należy do kompetencji sądu lub jeśli koszty egzekucji byłyby wyższe niż uzyskana w jej wyniku suma;
  • na wniosek: np. jeśli wierzyciel składa wniosek o umorzenie egzekucji lub jeśli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i osoba ta wniosła sprzeciw.
  Umorzenie może dotyczyć całości postępowania lub pewnych jego elementów (np. umorzenie zajęć komorniczych z konta dłużnika).

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 222

 • Kiedy zostanę wpisany do BIKu?

  BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to instytucja powstała w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom i innym upoważnionym instytucjom danych o konsumentach. Klientom BIK kojarzy się głównie z czarną listą dłużników. Czy w BIK-u figurują jedynie osoby posiadające opóźnienia w spłatach?

  Biuro Informacji Kredytowe jest instytucją, która przetwarza informacje dotyczące kredytobiorcy od momentu zawarcia przez niego umowy kredytowej. Klient musi jednak wyrazić zgodę na przekazanie jego danych do BIK-u przez bank oraz na ich przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej. Zgodę tę wyraża pisemnie, poprzez podpisanie specjalnych klauzul (zawartych w umowach kredytowych) dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania ich do BIK-u oraz innych instytucji tego typu. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, przetwarzanie jego danych przez BIK jest możliwe także po wygaśnięciu zobowiązania (tzn. po spłacie kredytu lub pożyczki).

  W BIK-u znajdują się więc dane wszystkich klientów biorących kredyt, a nie tylko tych, którzy mają opóźnienia w spłacie.

  BIK może przetwarzać dane osobowe kredytobiorcy także, jeśli on nie wyrazi na to zgody. Muszą jednak być wtedy spełnione następujące warunki:
  • kredytobiorca nie dokonał spłaty zadłużenia;
  • kredytobiorca spóźnił się ze spłatą zadłużenia więcej niż 60 dni (a dodatkowo po wystąpieniu tego opóźnienia minęło ponad 30 dni od chwili poinformowania klienta przez bank o tym, że jej dane osobowe będą przetwarzane bez jej zgody); dane klienta mogą być w tej sytuacji przechowywane w BIK-u przez 5 lat od momentu uregulowania zobowiązania;
  • po spłacie zadłużenia dane klienta mogą być przetwarzane w BIK-u bez jego zgody w celach statystycznych (w takich okolicznościach dane te mogą być przetwarzane przez 12 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania).

  Ocena wiarygodności kredytobiorcy przez BIK

  BIK zbiera dane o kredytobiorcy i umowie kredytowej głównie po to, aby określić, czy konsument jest klientem solidnym (spłacającym zobowiązania w terminie), czy niesolidnym (spłacającym zobowiązania z opóźnieniem lub niespłacającym ich wcale). Ocenia ryzyko wystąpienia opóźnień w spłacie przyszłych zobowiązań. Na tej podstawie bank lub inna instytucja pożyczkowa może podjąć decyzję, czy udzielić klientowi kredytu, czy też odrzucić wniosek o kredyt.

  Błędne dane w BIK

  Jeśli kredytobiorca stwierdzi, że w BIK-u znajdują się nieprawdziwe informacje, może złożyć wniosek w banku, który przekazał błędne dane, z prośbą o ich sprostowanie lub usunięcie.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 212

 • Jak negocjować z windykatorem?

  Twoje długi zostały sprzedane przez instytucję pożyczkową firmie windykacyjnej? Windykator to nie komornik, jego zdaniem jest niedopuszczenie do egzekucji komorniczej długu. W przeciwieństwie do komornika – z windykatorem można negocjować. Zobacz, jak to zrobić, żeby zawszeć korzystną ugodę. Na wstępie warto jasno sprecyzować uprawnienia firmy windykacyjnej.

  Firma windykacyjne nie jest policją, komornikiem, ani sądem. Nie ma więc prawa nachodzić nas w domu, ubliżać, ani straszyć zajęciem majątku. Do domu dłużnika może wkroczyć jedynie komornik sądowy, posiadający prawomocny wyrok. Windykator nie może zbierać informacji o kredytobiorcy wśród jego znajomych i sąsiadów. Nie powinien też pytać nas np. o nasz rachunek bankowy. A przede wszystkim – windykator powinien powiadomić nas pisemnie o przejęciu zadłużenia. Pismo to oznacza, że odtąd to właśnie firma windykacyjna będzie się z nami kontaktowała w związku z zaciągniętym długiem.

  Po co kontaktować się z windykatorem?

  Najważniejsze jest to, aby nie unikać tych rozmów. Nieodbieranie telefonu oraz nieodpowiadanie na listy firmy windykacyjnej nie rozwiąże naszego problemu, a może go jeszcze bardziej pogorszyć. Firma windykacyjna, nie mogąc się z nami skontaktować, skieruje sprawę do sądu. Sąd skieruje pismo do komornika – i zaczną się dodatkowe problemy. Postępowanie komornicze jest źródłem wielu stresów i wiąże się z dużymi opłatami. Najlepiej więc go uniknąć.

  Jak skutecznie rozmawiać z windykatorem?

  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów z firmą windykacyjną należy zebrać informacje dotyczące naszego długu (jego wysokości, okresu, na który pierwotnie została przyznana pożyczka itp.). Najlepszym sposobem rozwiązania problemu przeterminowanego zadłużenia jest jego natychmiastowe spłacenie. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej (unikniemy dodatkowych kosztów i stresu).

  Jeśli nie mamy możliwości spłacenia zobowiązania natychmiast, można próbować rozłożyć dług na raty. Firmom windykacyjnym nie zawsze zależy na natychmiastowym odzyskaniu zadłużenia. Często mogą wyrazić zgodę na rozłożenie go na raty, byleby tylko dłużnik był w stanie spłacać swoje zobowiązanie. Warto o tym porozmawiać z konsultantem telefonicznym, po czym warto złożyć wniosek pisemny z prośbą o przeliczenie rat.

  W niektórych sytuacjach firmy windykacyjne mogą się nawet zgodzić na zatrzymanie naliczania odsetek od rozłożonej na raty kwoty.

  Jeżeli nie mamy żadnej możliwości spłaty długu, można poprosić firmę windykacyjną o odroczenie terminu płatności do czasu uregulowania naszej sytuacji finansowej.

  Luty 14, 2016 • Poradniki • Views: 171